Звіт про доходи та витрати компанії за 2008 рік

Показники
Код рядка
Всього:
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I. Визначення доходу від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя
Страхові платежі (премії, внески)
10
21990.0
3827.7
5095.0
8144.1
4923.2
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам, у тому числі
20
14102.1
2628.2
3483.6
4480.2
3510.1
перестраховикам-нерезидентам
21
144.8
144.8
-
-
-
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на початок звітного періоду
30
X
19875.1
13060.1
8674.5
7700.3
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на кінець звітного періоду
40
X
13060
8674.5
7700.3
7236.3
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок звітного періоду
50
X
15606.7
10137.7
6536.1
4614.2
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду
60
X
10137.7
6536.0
4614.2
4601.7
Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя (зароблені страхові платежі) 010-020+030-040-050+060
70
9521.3
2545.6
2395.3
2716.2
1864.6
II. Визначення доходу від реалізації послуг із страхування життя
Страхові платежі (премії, внески)
80
-
-
-
-
-
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
90
-
-
-
-
-
Дохід від реалізації послуг зі страхування життя 080-090
100
0
0
0
0
0
III. Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг (виконання робіт)
Дохід від надання послуг для інших страховиків, у тому числі:
110
10.сен
02.июл
0.8
02.май
04.сен
суми агентських винагород, із яких -
111
2.0
01.июн
0.2
0.2
-
ті, що отримуються від страховиків, які здійснюють страхування життя
112
0
-
-
-
-
Дохід від надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо пов'язані із видами діяльності, зазначеними у статті 2 Закону України “Про страхування”
120
0
-
-
-
-
ІV. Інші операційні доходи, інші та надзвичайні доходи
Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій
130
0
-
-
-
-
Суми, що повертаються з резервів із страхування життя
140
0
-
-
-
-
Частки страхових виплат і відшкодувань, що отримуються від перестраховиків
150
500.3
145.2
125.2
37.0
192.9
Частки викупних сум, що отримуються від перестраховиків
160
0
-
-
-
-
Суми, що повертаються із централізованих страхових резервних фондів
170
0
-
-
-
-
Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки
180
0
-
-
-
-
Суми комісійних винагород за перестрахування, із яких -
190
0
-
-
-
-
суми комісійних винагород за перестрахування, що отримуються від перестраховиків-нерезидентів
191
0
-
-
-
-
Інші операційні доходи
200
2851.7
1999.6
15.май
0.2
836.4
Фінансові доходи, у тому числі:
210
11.0
09.янв
0.4
01.фев
0.3
доходи від участі в капіталі
211
0
-
-
-
-
Інші доходи
220
102169
31280.0
7800.4
16929.5
46159.8
Надзвичайні доходи
230
0
-
-
-
-
V. Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми
Страхові виплати та страхові відшкодування, у тому числі
240
2732.9
532.9
475.9
533.0
1191.1
що здійснюються за договорами страхування, термін дії яких на дату прийняття рішення про здійснення страхової виплати/страхового відшкодування закінчився
241
23.фев
-
-
23.фев
-
Виплати викупних сум
250
0
-
-
-
-
VІ. Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати
Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій
260
0
-
-
-
-
Відрахування у резерви із страхування життя
270
0
-
-
-
-
Відрахування у централізовані страхові резервні фонди
280
0
-
-
-
-
Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізіційні витрати), у тому числі:
290
0
-
-
-
-
на агентські винагороди, із яких -
291
0
-
-
-
-
страховикам-нерезидентам
292
0
-
-
-
-
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування, у тому числі:
300
117.3
34.5
63.9
17.мар
01.июн
на винагороди брокерам, із яких -
301
117.3
34.5
63.9
17.мар
01.июн
брокерам-нерезидентам
302
0
-
-
-
-
на комісійні винагороди перестрахувальникам, із яких -
303
0
-
-
-
-
перестрахувальникам-нерезидентам
304
0
-
-
-
-
Витрати, пов’язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати),які сталися у звітному періоді, в тому числі:
310
03.июн
03.июн
-
-
-
на оплату судових (юридичних, арбітражних) затрат
311
0
-
-
-
-
на оплату експертних (оцінних) робіт, із яких -
312
0
-
-
-
-
на оплату послуг аварійних комісарів
313
0
-
-
-
-
на оплату послуг установ асістансу*, із яких -
314
0
-
-
-
-
на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
315
0
-
-
-
-
Витрати, що здійснюються у зв’язку із регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах, у тому числі:
320
0.9
0.4
-
0.5
-
на оплату судових (юридичних, арбітражних) затрат
321
0
-
-
-
-
на оплату експертних (оцінних) робіт, із яких -
322
0
-
-
-
-
на оплату послуг аварійних комісарів
323
0
-
-
-
-
на оплату послуг установ асістансу*, із яких -
324
0
-
-
-
-
на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
325
0
-
-
-
-
Інші витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг
340
1403.9
294.1
302.8
414.5
392.5
Інші адміністративні витрати
350
725.0
110.8
133.9
192.9
287.4
Інші витрати на збут послуг
360
142.3
14.мар
20.май
67.2
40.3
Інші операційні витрати
370
2926.5
2053.2
15.май
98.0
759.8
Фінансові витрати, у тому числі:
380
0
-
-
-
-
втрати від участі в капіталі
381
-
-
-
-
-
Інші витрати
390
106740.1
31310.1
7802.7
21403.3
46212.2
Надзвичайні витрати
400
0
-
-
-
-
VII. Фінансові результати звичайної діяльності та надзвичайних подій (до оподаткування)
Результат основної діяльності
410
4831.4
1648.9
1524.3
1432.4
225.8
Результат фінансових операцій, у тому числі
420
11.0
09.янв
0.4
01.фев
0.3
від участі в капіталі
421
0
-
-
-
-
Результат іншої звичайної діяльності
430
(-4570.4)
(-30.1)
(-14.1)
(-4473.8)
(-52.4)
Результат надзвичайних подій
440
0
0
0
0
0
VIII. Податки на прибуток від звичайної діяльності та на прибуток від надзвичайних подій
Податок на прибуток від звичайної діяльності, у тому числі
450
250.4
32.1
70.7
90.1
57.5
на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя
451
0
-
-
-
-
на валові доходи від діяльності із страхування життя
452
0
-
-
-
-
Податки на прибуток від надзвичайних подій
460
0
-
-
-
-
IX. Чистий:
прибуток
470
3151.9
1595.8
1439.9
0
116.2
збиток
480
(-3130.3)
0
0
(-3130.3)
0