Страховий Бізнес - спеціалізована галузь підприємництва, що базується на Актуарній математиці.
Страхова компанія "ПЕРЕМОГА" | Історія компанії
Компанія

Історія страхової компнія "ПЕРЕМОГА" починається ще у 1992 році. За цей час компанія пройшла через низку віх та етапів у поступовому просуванні до намічених цілей. За роки діяльності на страховому ринку України нашими клієнтами стали компанії, бренди яких відомі не лише в Україні, але й за її межами, а сама компанія була неодноразово відзначена численими преміями і нагородами.

Кодекс корпоративного управління

Принципи корпоративного управління

Звіт про корпоративне управління

Історія компанії

Заснування компанії

Страхова компанія "Мир" була заснована 4 листопада 1992 року у формі акціонерного товариства відкритого типу в місті Одеса, як одне з перших недержавних товариств. Більш того, це було перше в Одесі офіційно зареєстроване акціонерне товариство відкритого типу.

Принциповий підхід при створенні страхової компанії "Мир" полягав у розвитку медичного страхування. Засновниками акціонерного товариства виступили вісім осіб. Були випущені перші акції страхової компанії "Мир", які реалізовувалися продавцями цінних паперів по всій Україні. В результаті першої емісії початкове число акціонерів компанії склало близько 100 осіб. Максимальна ж кількість акціонерів досягала 300 осіб, причому значну кількість акціонерів складали медичні працівники.

 

Розвиток бізнесу

На початку своєї діяльності страхова компанія "Мир" для забезпечення ефективного розвитку бізнесу запросила консультанта із США пана Кендала Карвера - фахівця, що пропрацював на страховому ринку США більш ніж 40 років, до того ж останні 18 років із них він очолював Асоціацію страхових компаній Нью-Йорка. Пан Карвер поділився інформацією про найсвіжіші тогочасні досягнення та тенденції у страховому бізнесі. Згідно його рекомендаціям були розроблені програми та поліси медичного страхування, також він надав велику допомогу у розробці тарифної політики компанії.

 

Початкова кількість застрахованих за програмами медичного страхування сягнула близько 6 тис. чоловік. Пізніше страхова компанія "Мир" розширила спектр послуг, додавши інші види страхування. У квітні 1994 року компанія отримала першу ліцензію на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного особистого страхування життя, особистого страхування від нещасних випадків, особистого медичного страхування, майнового страхування вантажів, майнового страхування фінансових ризиків та страхування відповідальності позичальника за непогашення кредитів. Число клієнтів страхової компанії "Мир" на порядок збільшилось.

У 1998 році у страховому портфелі компанії відбулися значні зміни - власником близько 70% акцій страхової компанії "Мир" стала судноплавна компанія "Укрферрі", і в тому ж році компанія стає членом Морського страхового бюро України. Значний відсоток від загального об’єму ризиків у страховому портфелі компанії зайняли "морські ризики" - страхування морських суден, вантажоперевезень, відповідальності судновласника тощо. Окрім того, особисте страхування і надалі залишилося одним із важливих напрямів у діяльності страхової компанії "Мир".

 

Нова ера

На початку нового сторіччя у звя'зку зі зміною складу акціонерів для страхової компанії "Мир" розпочався новий етап розвитку бізнесу. Відбуваються значні зміни як у діяльності, так і у структурі компанії. В 2002 році страхова компанія "Мир" отримала нове керівництво, яке визначило нові цілі та пріоритети для компанії – перехід з регіонального на загальнонаціональний рівень страхового бізнесу, а також перехід від вузької спеціалізації до широкого асортименту страхових послуг у сфері класичного ризикового страхування. 

Задля реалізації цієї мети були залучені значні об’єми інвестицій, що дозволило поетапно збільшити статутний фонд компанії до обсягу понад 50 мільйонів гривень. Зростання об’єму статутного фонду в свою чергу дало страховику змогу утримувати на собі значні обсяги страхової відповідальності, залучати більші об’єми премій та загалом обслуговувати більшу кількість клієнтів. Серед клієнтів страхової компанії "Мир" з’явилися великі компанії та установи загальнонаціонально масштабу, бренди яких відомі не тільки Україні, але й за її межами – компанія "Чумак", компанія "Рудь", м’ясокомбінат "Ідекс", "Житомирський маслозавод", Національний авіаційний університет та багато інших.

Важливою віхою у реалізації поставлених завдань стало відкриття у 2002 році філії страхової компанії "Мир" в місті Києві. Активний розвиток та розширення страхового бізнесу компанії у столичному регіоні дали змогу страховій компанії "Мир" значно збільшити число своїх клієнтів та партнерів, а також підняти культуру надання страхових послуг на якісно новий рівень. Високий рівень якості та культури страхових послуг, а також позитивна динаміка розвитку бізнесу та висока бізнес-активність компанії були неодноразово відзначені загальнонаціональними та міжнародними відзнаками, преміями та нагородами. 

Надалі страхова компанія "Мир" продовжила діяльність з розвитку своєї регіональної мережі і протягом наступних років були засновані нові регіональні дирекції компанії в різних географічних регіонах України: в листопаді 2003 року відкрилася філія у місті Херсоні, а у серпні 2006 року – у місті Вінниці.

На протязі кількох років страхова компанія "Мир" значно покращила не лише кількісні, але й якісні показники своєї діяльності. Задля розширення сфери послуг, які може надавати клієнтам страхова компанія, у період з 2003 по 2009 роки страхова компанія "Мир" додатково отримала страхові ліцензії на такі види діяльності, як: страхування цивільної авіації, страхування повітряного транспорту, медичне страхування, особисте страхування відомчої пожежної охорони, страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, страхування кредитів, страхування інвестицій, страхування фінансових ризиків та страхування виданих і прийнятих гарантій.

 

Компанія сьогодні

 

На сьогоднішній день Страхова компанія “Мир” проводить страхову діяльність більш як за 20 видами добровільного та обов'язкового страхування.

Пріоритетними видами діяльності компанії є:

  • Страхування майна;

  • Страхування фінансових ризиків;

  • Страхування транспортних засобів;

  • Страхування вантажів та багажу;

  • Особисте страхування.

Вагому питому частку у страховому портфелі займають страхування майна та фінансових ризиків.

Страхова компанія “Мир” активно працює на перестрахувальному ринку. Партнерами на міжнародному ринку перестрахування виступають провідні європейські та світові перестраховики такі як: Lloyds synd.; Hanover RE; GIC of India; Ingosstrakh; Polish Re; Riga RE; Allianze Marine & Aviation; Houston Casualty; Alliance Int.Re Co.

Розміщення ризиків в перестрахування на ринки Європи та Росії ПАТ “СК “Мир” здійснює через міжнародних страхових посередників.

Партнерами компанії на внутрішньому ринку перестрахування виступають страхові компанії України, що займають рейтингові позиції не нижчі за ПАТ “СК “Мир”.

Наприкінці минулого року компанія отримала сертифікат відповідності міжнародним стандартам управління якістю ISO 9001:2000, що стало підсумком нелегкої дворічної роботи всього колективу по їх запровадженню.

Нашій компанії вдалося створити й зберегти високопрофесійний колектив однодумців, про що свідчить відсутність плинності кадрів, який на протязі двох десятиліть успішно працює на ринку в умовах серйозної конкуренції. При цьому слід зазначити, що в нас працюють як визначні особистості, які починали свою кар’єру фактично з часу створення вітчизняного страхового ринку, так і молоді фахівці, які ще тільки опановують цю справу.

Щороку фінансову стійкість компанії підтверджують результати досліджень рейтингових агентств “Експерт-Рейтинг” та “Стандарт-Рейтинг”. На 2012 рік обидва агентства підтвердили рейтинг компанії на рівні “uaАА-”, це означає, що СК “Мир” активно нарощує об'єми бізнесу, покращує показники рентабельності, ліквідності та платоспроможності, це гарантує виконання компанією своїх зобов'язань перед страхувальниками.