Страховий Бізнес - спеціалізована галузь підприємництва, що базується на Актуарній математиці.
Страхова компанія "ПЕРЕМОГА" | Страхування вантажів
Страхування

Страхова компанія "ПЕРЕМОГА" має 23 ліцензії на здійснення страхової діяльності.

У портфелі страхових премій, що отримані від приватних осіб, найбільшу питому вагу традиційно мають особисте страхування, автострахування та страхування нерухомості. Що ж до портфелю премій від корпоративних клієнтів, тут лідерами є страхування вантажів, нерухомості, автотранспорту та особисте страхування.

Страхування вантажів

Договори страхування вантажів та багажу укладаються на підставі ліцензії AB № 330457 від 27.04.2007 р. та відповідно до "Правил страхування вантажів та багажу", які діють в СК "ПЕРЕМОГА".

 

Об'єктом страхування є майновий інтерес Страхувальника, пов'язаний з володінням, користуванням і розпорядженням вантажами та багажем.

 

Страхова сума встановлюється за погодженням між Страхувальником і Страховиком виходячи з оціночної вартості вантажу. В страхову суму можуть бути включені витрати Страхувальника, пов'язані з перевезенням і зберіганням вантажу на складах.

 

Договір страхування може бути укладений по одному з нижченаведених варіантів:

 

1. "З відповідальністю за всі ризики". При цьому відшкодовуються:

 • збитки від пошкодження або загибелі всього або частини вантажу (багажу), що сталися з будь-якої причини;
 • всі необхідні та доцільно здійснені витрати по рятуванню і збереженню вантажу, а також по попередженню подальшого його пошкодження.

2. "З відповідальністю за часткову аварію". При цьому відшкодовуються:

 • збитки від пошкодження або загибелі всього або частини вантажу (багажу), завдані пожежею, блискавкою, бурею, вихором та іншими стихійними лихами, загибеллю або зіткненням поїздів, судів, літаків та інших засобів перевезення між собою або ударом їх о нерухомі або плавучі предмети, посадкою судна на мілину, провалом або обвалом мостів, намокання водою з-за борту, аварією при навантаженні, укладанні, вивантаженні і прийманні судном палива, а також внаслідок заходів, прийнятих для рятування або гасіння пожежі;
 • збитки внаслідок зникнення безвісті вантажу разом з транспортним засобом;
 • всі необхідні та доцільно здійснені витрати по рятуванню і збереженню вантажу, а також по попередженню подальшого його пошкодження.

3. "Без відповідальності за пошкодження, крім випадків катастроф". При цьому відшкодовуються:

 •  збитки від повної загибелі всього або частини вантажу (багажу), завдані пожежею, блискавкою, бурею, вихором та іншими стихійними лихами, загибеллю або зіткненням поїздів, судів, літаків та інших засобів перевезення між собою або ударом їх о нерухомі або плавучі предмети, посадкою судна на мілину, провалом або обвалом мостів, намокання водою з-за борту, аварією при навантаженні, укладанні, вивантаженні і прийманні судном палива, а також внаслідок заходів, прийнятих для рятування або гасіння пожежі;
 • збитки внаслідок зникнення безвісті вантажу разом з транспортним засобом;
 • всі необхідні та доцільно здійснені витрати по рятуванню і збереженню вантажу, а також по попередженню подальшого його пошкодження.

Розмір страхового внеску залежить від наступних факторів:

 • страхової суми;
 • обраних страхових ризиків;
 • виду вантажу;
 • маршруту, кількості перевантажень;
 • пори року.