Страховий Бізнес - спеціалізована галузь підприємництва, що базується на Актуарній математиці.
Страхова компанія "ПЕРЕМОГА" | Страхування нерухомості
Страхування

Страхова компанія "ПЕРЕМОГА" має 23 ліцензії на здійснення страхової діяльності.

У портфелі страхових премій, що отримані від приватних осіб, найбільшу питому вагу традиційно мають особисте страхування, автострахування та страхування нерухомості. Що ж до портфелю премій від корпоративних клієнтів, тут лідерами є страхування вантажів, нерухомості, автотранспорту та особисте страхування.

Страхування нерухомості

Договори страхування майна укладаються на підставі Ліцензій АА №721428 від 22.07.2003 та AB №330459 від 27.04.2007 у відповідності до "Правил страхування майна" та "Правил страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ", що діють в СК "ПЕРЕМОГА".

Об'єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням наступним майном:

 •  цілісними майновими комплексами;
 •   будівлями (виробничі, адміністративні, соціально-культурного призначення, суспільного використання та ін.);
 •   спорудами (вежі, агрегати та ін. виробничо-технологічні установки);
 •   об'єктами незавершеного будівництва та капітального будівництва;
 •   обладнанням (комунікації, системи, апарати, верстати, передавальні та силові машини, трубопроводи, інші механізми та пристосування виробничо-технологічного характеру);
 •   електричними установками, приборами, мережами, машинами та обладнанням і т.і.;
 •   житловими будинками, дачами, садовими та літніми будиночками, кемпінгами, базами відпочинку і т.і.;
 •   господарськими будівлями (гаражі, сховища, склади, навіси, криті площадки, огорожі і т.і.);
 •   окремими приміщеннями (квартири, кімнати, кабінети, офіси, лабораторії, цехи і т.і.);
 •   продукцією і товарами на складі;
 •   сировиною, матеріалами та іншими товарно-матеріальними цінностями, які не знаходяться в процесі обробки;
 •   інвентарем;
 •   предметами інтер'єру, оздобленням, меблями, обстановкою і т.і.;
 •   електроприборами і оргтехнікою;
 •   іншим майном.

Страхова сума (сума, в межах якої Страховик зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку) встановлюється за згодою сторін на підставі документів, що підтверджують вартість майна.

 

Страховими випадками є пошкодження або знищення майна внаслідок:

 • аварії опалювальної, водопровідної, протипожежної та каналізаційної систем, мереж та обладнання;
 • затоплення або проникнення води з сусідніх приміщень;
 • вибуху вибухових матеріалів, речовин, рідин, газу, котлів, підігрівачів, паливо сховищ, інших ємностей, трубопроводів, апаратів, устаткування або обладнання, в тому числі в яких використовується тиск;
 • падіння на застраховане майно пілотованих літальних об'єктів та їх уламків;
 • протиправних або навмисних дій третіх осіб, як-то: псування, бій шибок, дзеркал, вітрин, крадіжка зі зломом, крадіжка з відкритих майданів, підпал, грабіж, розбій, погром, вандалізм, вибух вибухових пристроїв та інші дії.
 • пожежі (вогневого ризику) – виникнення вогню (з-за будь-яких обставин), що може самостійно розповсюджуватись поза місць спеціально відведених для його розведення і підтримання;
 • повені, обвалу, зсуву, затоплення, урагану, бурі, шторму, незвичного для даної місцевості дощу або снігопаду, граду, зливи, селю, виходу підгрунтових вод, просідання ґрунту, удару блискавки, землетрусу (ризиків стихійних явищ);

До страхового випадку також відноситься вимушений простій внаслідок вищевказаних страхових випадків.

 

Розмір страхового внеску залежить від наступних факторів:

 • страхової суми;
 • обраних страхових ризиків;
 • умов зберігання та використання майна.